Polityka prywatności

1. Informacje ogólne.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników

w związku z korzystaniem przez nich z usług firmy Teresa Pogoda poprzez serwis internetowy i sklep sprzedażowy.

Mowa tutaj o podmiotach funkcjonujących pod adresami:

sklep: https://teresapogoda.com/sklep/

serwis internetowy: https:/teresapogoda.com/

strona sprzedażowa: https://www.subdomena.teresapogoda.com/

subdomena- nazwa poprzedzająca zależna od promocji organizowanej w danym czasie. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma:

Teresa Pogoda z siedzibą w Oslo Norwegia.

Nr rejestrowy: 912 637 433

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego i poza wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis, sklep i strona sprzedażowa realizują funkcję pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”

  3. poprzez zastosowanie kodów trakujących

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.

Można się z nami skontaktować mailowo

sklep@teresapogoda.com

nasze dane kontaktowe znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

 

 
Select your currency